# دوبیتی

دامـــــان خــــــدایـــان

      خــــــــدای تـــــــــو  مگـــــــر لات و حُبـــــــــــل بــــود  ســـــراپایـــــت هـمــــــــــه شــــــعر و غـــــــزل بـــود  ســـــــــــزاواری اگــــــــــر احســــــــــاس پاکــــــــــت  بـــه دور کـــــــــــــعبه‌ی دل چــــــــــون ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 46 بازدید