# بهار_زندگی

بهار زندگی

                        بهار زندگی را  زرد  کردند                        چه بد کاری که دل  را سرد  کردند                        به پیش هر دهان بینی دلم را                        به نحوی ماهرانه  ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 27 بازدید