طرح

من
به فتوای دلم
دنبال آب و نان
راه افتادم
باور کنید
برای مقلد گناهی نیست

   + مهری حسینی - ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٤