کوچه های کودکی

آسمان دل فقط پرواز را حس می کند

بوی بال خسته ی همراز را حس می کند

من دخیلی بر سر انگشت تفاهم بسته ام

این دل کوچک فقط اعجاز را حس می کند

کوچه های کودکی بوی نجابت می دهد

محرم حرف دلم این راز را حس می کند

من به عشق و سادگی از ابتدا شک داشتم

باز هم چشمان من آغاز را حس می کند

در میان کوچه باغ خاطره جا مانده ام

سارِ احساس تو این آواز را حس می کند؟

بار دیگر پر گشا در ذهن باران خورده ام

آسمان آغوش گرم و باز را حس می کند

 مهر ١٣٧۵  /مهری حسینی

 

   + مهری حسینی - ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٩