خداحافظ پدر!

امروز روزی جاودانه بود. روزی که از یادها نخواهد رفت. برای وداع با بزرگ مرجع بسیاری از مردم نجیب و شریف ایران " فقید سعید آیت الله منتظری " جمعیتی غیر قابل وصف، هر آن که ارادتی داشت به این مرجع بزرگ دینی، در این تشییع با شکوه حاضر بود. علاوه بر مردم قم ّبسیاری از مردم شهرهای دیگر شبانه خود را به قم رساندند تا قدردانی خود را به خاطر مهربانی بزرگواری، بخشندگی و گذشت، پاکی و صداقت او به جا آورند. مردمانی از شیراز، کرمان، اصفهان، تهران و..."سر ارادت ما و آستان حضرت دوست".

روح و قلبش آزرده بود؛ اما بی مهری و کوتاهیها را به بزرگی خود بر ما بخشید. "هرگز نرود ز یاد هر آن که از دیده برفت." روحش شاد و یادش گرامی.

   + مهری حسینی - ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۳٠