قدمت ایران زمین چه می شود ؟

وقتی متوجه شدم نام شاهان از کتاب های درس تاریخ بچه ها حذف می شود دنیایی غم در دلم انباشته شد، کسانی که تاریخ گذشته ایران محسوب می شوند گرچه تعدادی از آنها بی لیاقت بودند مثل خاندان قاجار و صفویه، اما کسانی مانند کوروش بزرگ باعث سربلندی ایران هستند او که شاهی عادل بود. زمانی که امپراطوری ایران شامل ٢٨ کشور آسیایی بود و کوروش بر آن حکومت می کرد، چیزی به نام غرب وجود نداشت، از جمله آمریکای ٢٣٠ ساله. کورش کبیر ٢۵٠٠ سال قبل منشور حقوق بشر را صادر کرد که هم اکنون در موزه بریتانیا است، یا این که وقتی عرب جاهلی در شرک و گمراهی به سر می برد مردم ایران مانند اَشو زردشت یکتا پرست بودند و دروغ و حیله را ننگ وگناهی بزرگ می شمردند و از آن اجتناب می کردند .راستی حالا که نام پادشاهان از کتاب های تاریخ مدارس حذف شده آیا قدمت ٢۵٠٠ ساله ایران نیز با آن از بین می رود و همین تاریخ ٣٠ ساله انقلاب برایمان می ماند؟ تکلیف آثار باستانی هایی که ارزش و اعتبار و قدمت کشورمان محسوب می شوند  چه خواهد شد ؟ وقتی بچه هایمان چیزی از گذشته ایران نخوانند و آن ها را به دیدن آثار باستانی ببریم آیا ارزش این اماکن را درک خواهند کرد ؟ آثاری مانند پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم شیراز، قبر کوروش بزرگ و آتشکده های روزگار اَشو زردشت مقدس در یزد، کتیبه بیستون و طاق بستان در کرمانشاه، معبد آناهیتا در کنگاور، دکان داود(معبد آنوبانی نی ) و طاق گرا (خانه ای که فرهاد برای شیرین ساخته )و چند کتیبه دیگر در سرپل ذهاب. دلم به درد می آید وقتی می بینم فرهنگ عرب یکباره جایگزین ارزش ها و جشن ها ونام های ایرانی شده.

به قول فردوسی حکیم :

ز شیر شتر خوردن و سوســـمار
عرب را بدان جا رسیده ست کار
که تاج کیانــــــــــــــــــی کند آرزو
تفو بر تو ای چـــــــــرخ گردون تفو

پ.ن: منظور فردوسی حکیم از عرب، غریبه ها بوده نه هموطنان عربمان.

   + مهری حسینی - ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۳