دامـــــان خــــــدایـــان

   

 

خــــــــدای تـــــــــو  مگـــــــر لات و حُبـــــــــــل بــــود

 ســـــراپایـــــت هـمــــــــــه شــــــعر و غـــــــزل بـــود

 ســـــــــــزاواری اگــــــــــر احســــــــــاس پاکــــــــــت

 بـــه دور کـــــــــــــعبه‌ی دل چــــــــــون زحــــــل بــود

 

***

 

دلـــــــــم ســـــــر بــه بیـــــــابان مــــــــی‌گــــــذارد

سکـــــــــــــوتم رو به پـــــــــایان مــــــی‌گـــــــــذارد

بــــــرای خاطـــــــــــرت هـــــــر شــــــــب ســـرش را

بـــــه دامـــــــان خـــــــدایــــــــــان مــــــی‌گـــــــــذارد

 

 ***

مهری حسینی تابستان 1390

 

   + مهری حسینی - ٢:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦