دست مهتاب

                       ... و سرخی گونه ی صحرا گرفته ست

                       شقایق در شقایق پا گرفته ست

                       کنار ساحل سبز شهادت

                      به روی نیزه دریا چا گرفته ست

                      ×××

                       طلوع خون چه بی تاب است این جا!

                       ... و جاری دست مهتاب است این چا!

                       به کام هر شقایق وقت رویش

                       عطش بالاتر از آب است این چا!

                       ×××

                     " مهری حسینی" 1377

   + مهری حسینی - ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧