بهار زندگی

                        بهار زندگی را  زرد  کردند

                       چه بد کاری که دل  را سرد  کردند

                       به پیش هر دهان بینی دلم را

                       به نحوی ماهرانه  طرد کردند

                        ×××

                        دوباره  وقت رفت و روب آمد

                        بهار زندگی  مطلوب  آمد

                        چرا گشتی دو دل ؟ باور ندارری؟

                        که کردم  استخاره ، خوب آمد!

                        ×××

                        4 / 7 / 1390    "مهری حسینی" 

                                      

 

   + مهری حسینی - ٧:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱