خلوت نگاه

پنهان کرده بود

در خلوت نگاهش، بازتاب نگاهم را

نمی دانست

چشمان پر از آفتابش

دست او را رو کرده است

***

جاری می شود

از سرشاخه های انگشتانت

موج موج ترنّم زندگی

بگذار ببارد آسمان!

هر قدر که می خواهد

***

١٨/ ۶ / ١٣٨٩ مهری حسینی

   + مهری حسینی - ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩