کتیبه ی شیخ علیخان زنگنه

 

 این اثر در سال های 1186 - 1101  هجری قمری در زمان شیخ علیخان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان صفوی بر روی کتیبه ی میتریدات دوم (در بیستون کرمانشاه) حجاری شده است. ارتفاع آن 364 سانتیمتر  و عرض آن 276 سانتیمتر است. شامل 15 سطر به خط ثلث ( عربی یا قرآنی) که شیخ علیخان در زمان زندگانی خود در آن رقباتی چند را وقف سادات فاطمی و تعمیرات کاروانسرای بیستون کرده است. ترجمه ی بخشی دیگر از آن پیرامون نحوه ی توزیع آب می باشد. متاسفانه این کار به ظاهر سخاوتمندانه ی  او به بهای خرابی و از بین رفتن یکی از حجاری های برجسته ی دوران پارتی شده است. همان طور که مشخص است در دو طرف کتیبه ی شیخ علیخان زنگنه بخشی از نقش برجسته  میتریدات دوم به چشم می آید.

   + مهری حسینی - ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٢