حمله کمبوجیه به مصر

کتاب تاریخ هرودت را مطالعه می کردم که علت حمله ی کمبوجیه به مصر به نظرم جالب آمد اما انصافا دلیلی قابل قبول برای به راه انداختن جنگ نبود. مطمئنا خودتان خوب می دانید جنگ نفرت انگیز است و جز ضایعات و خرابی و مرگ و شوم بودن چیزی به همراه ندارد.

در کتاب آمده: کمبوجیه به جهت درد چشم از پادشاه وقت مصر خواست یکی از بهترین پزشکان را برای معالجه چشم نزد او بفرستد. او هم پزشکی ماهر را از زن و بچه جدا و تسلیم پارس ها کرد. پزشک هم برای انتقام از پادشاه از کمبوجیه خواست تا دختر پادشاه مصر را از او بخواهد. پادشاه مصر می دانست کمبوجیه دخترش را به زنی نخواهد گرفت و او را برای همخوابگی می خواهد. در این صورت اگر دخترش را بدهد ناراحت خواهد شد و اگر ندهد خشم پارس ها را برخواهد انگیخت. او دختر شاه قبل به نام تی تتیس که بسیار زیبا و بلند بالا بود را آراسته با لباس های فاخر و زینت آلات به عنوان دختر خود نزد کمبوجیه فرستاد. وقتی کمبوجیه دختر را به نام پدرش آمازیس خواند، دختر به او گفت که پادشاها تو متوجه نیستی که آمازیس تو را فریب داده است. او مرا با ظاهری آراسته نزد تو فرستاده و وانمود کرده که دختر خود را به تو داده. من در حقیقت دختر آپریس هستم که ارباب این مرد بوده و این مرد با مصریان علیه او قیام کرده و او را کشتند. این سخنان  و اتهامات کمبوجیه پسر کوروش را سخت برآشفت و وی را برانگیخت که به مصر حمله کند. چنین است آنچه در پارس ها نقل می کنند.

اما مصریان کمبوجیه را از خود می دانند و مدعی هستند که او از همین دختر آپریس به دنیا آمده. زیرا کسی که از ذختر آمازیس خواستگاری کرده کوروش بوده نه کمبوجیه. ولی این ادعای مصریان حقیقت ندارد و آن ها به خوبی می دانند اگر اقوامی وجود داشته باشند که از آداب و رسوم پارس ها خبر داشته باشند ( مصریان یکی از آن ها می باشند) می دانند اول این که بین پارس ها مرسوم نیست که وقتی فرزندی شرعی وجود دارد فرزندی غیر شرعی به سلطنت برسد. دوم این که کمبوجیه پسر کاساندان ( دختر فارناسپ) و از خانواده هخامنشی بوده و از آن زن مصری به دنیا نیامده.

تاریخ هرودت، جلد 3 ، صفحه 109

 

   + مهری حسینی - ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٤