زبان فارسی

امروز با خود فکر می کردم که تا چه اندازه واژه های عربی به فرهنگ فارسی راه یافته و به چه اندازه واژه های فارسی بر واژه های عربی غلبه کرده. واژه های زیادی از عربی به ما تحمیل شده مانند مبارزه، کلمه، مجاهد، محاکمه، طعام، طعمه، خیلی، غذا و ...  بعضی از این واژه ها معانی خوبی در زبان اصلی ندارند مثلا غذا به معنی مدفوع شتر واژه ای عربی است که در فرهنگ ما جا افتاده در حالی که به معنی آن توجهی نداشته ایم و به گفتنش عادت کرده ایم. این در حالی است که مردم خوزستان به جای واژه غذا از چاشت ( واژه ی اصیل ایرانی) استفاده می کنند.

اگر چه واژه های عربی بسیار وارد زبان فارسی شده اما کم نیستند واژه های فارسی که به فرهنگ و زبان عرب راه یافته اند. این گونه که آمده شش هزار واژه ی فارسی به زبان عرب راه یافته است. به عنوان مثال: نیرا واژه ای اوستایی( فارسی باستان) به معنی آتش به زبان تازی رفته و نار نوشته شده  است.  روزنه واژه ای فارسی است که در عربی روزنج آورده شده است. یا کهربا که فارسی است در عربی به جای برق به کار می برند و عجیب این که از واژه برق عربی برای همان چیزی که عرب از کهربا استفاده می کند سود می بریم.

وَرد واژه ای پهلوی ( فارسی میانه) به معنی گل است. ریشه ی ورد تازی از همین واژه است. ریشه ی زمزمه  عربی، از فارسی است. یزجرد در زبان تازی معرب یزدگرد است. واژه هایی مانند: اجاق گاز، دادگاه واژه هایی هستند که از فارسی به عرب راه یافته اند. واژه ی لعل عربی از لال فارسی معرب شده است. سنگی قیمتی به رنگ قرمز و گاه سبز و زرد و سیاه که در بدخشان افغانستان وجود دارد. پراهام یا پرهام واژه ای فارسی است که تازی شده ی آن ابراهام یا ابراهیم است. فردوس به معنی زیبا رو  که در قرآن به معنای بهشت آمده برگرفته از پردیس فارسی است. این کلمه در انگلیسی به صورت پرادایز می آید. فردوس قبل  از ظهور اسلام به زبان تازی راه یافته.

 با این همه، زبان فارسی هنوز تا حدود بسیاری اصالت هندو اروپایی خود را حفظ کرده و ساختار جملات ما به لحاظ دستوری هنوز با عربی تفاوت بسیار دارد و به زبانهای خواهرش در هند و اروپایی نزدیک است و با زبان تازی که سامی است، بدین لحاظ متفاوت است.

دکتر حسنین هیکل، استاد دانشگاه الازهر و مدیر روزنامه ی الاَهرام در سوالی که چرا در حمله ی اعراب شما عرب شدید اما ایرانیان نه؟ گفته است: برای این که ایرانی ها فردوسی را داشتند و ما نداشتیم.

 

   + مهری حسینی - ۱:٥۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٦/٥

زبان فارسی

فکر کردم تا چه اندازه واژه های عربی به فرهنگ فارسی راه یافته و به چه اندازه واژه های فارسی بر واژه های عربی غلبه کرده. واژه های زیادی از عرب به ما تحمیل شده مانند: مبارزه، کلمه، مجاهد، محاکمه، طعام، طعمه، خیلی، غذا و ...

 اما فقط گستردگی آن ها نیست. واژه ای مانند غذا به معنی مدفوع شتر واژه ای عربی است که در فرهنگ ما جا افتاده در حالی که به معنی آن توجهی نداشته ایم و به گفتنش عادت کرده ایم. این در حالی است که مردم خوزستان به جای واژه غذا از  چاشت ( واژه ی اصیل ایرانی) استفاده می کنند. اگر چه واژه های عربی بسیار وارد زبان فارسی شده اما کم نیستند واژه های فارسی که به فرهنگ و زبان عرب راه یافته اند. این گونه که آمده شش هزار واژه ی فارسی به زبان عرب راه یافته است. به عنوان مثال: نیرا واژه ای اوستایی( فارسی باستان) به معنی آاتش به زبان تازی رفته و نار نوشته شده   است.  روزنه واژه ای فارسی است که در عربی روزنج اورده شده است.

   + مهری حسینی - ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٦/٥