مصلوب عشق

مرا  در عشق خود محدود کردی

پیاپی زندگی را دود کردی

درون سرخرگ هایم همین بس

عبور عشق را مسدود کردی

×××

شده احساس من مصلوب عشقت

بشوراند دلم، آشوب عشقت

اگر چه خسته شد، به جرم این عشق

بگو تا کی خُورد دل چوب عشقت؟!

×××

 19 / 3 / 1390  " مهری حسینی"

   + مهری حسینی - ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳٩٠/٤/۳